filmfestival EXIsT 30.1-1.2 Kulturhuset DUX Kristinestad
Media

PRESSMEDDELANDE

KRISTINESTAD VÄRD FÖR EXISTENTIELL FILMFESTIVAL

Den åttonde existentiella filmfestivalen EXIsT arrangeras i Kristinestad 30.1–1.2.2015 på Kulturhuset DUX. Festivalen bjuder på fyra intressanta filmer och fyra spännande filmsamtal. Tidigare har festivalen arrangerats i Vasa och i Åbo.

Det speciella med filmfestivalen EXIsT är att det efter varje film blir filmsamtal, en möjlighet för inbjudna panelister och publik att reflektera över filmupplevelsen och fördjupa de frågeställningar och teman som filmen lyfter fram.

Mera information på webbadressen www.filmfestival.fi, per e-post på info@filmfestival.fi eller av undertecknade.

Kalle Sällström
Verksamhetsledare
Församlingsförbundet rf.
050-3562 475

Jeanette Ribacka-Berg
Ungdomsarbetsledare
Kristinestads svenska församling
040-504 0139

Torolf Back
Verksamhetsledare
Vänstugan Primula
040-588 6061

 

Filmfestival
Program
Filmer
Människor
Info
Arrangörer
Tidigare festivaler
filmfestival EXIsT 30.1-1.2 Kulturhuset DUX Kristinestad