filmfestival EXIsT 30.1-1.2 Kulturhuset DUX Kristinestad
Människor
      

I filmsamtalen medverkar:

Denise Högnäs

Markus Blomkvist

Ulf Sundqvist

Patrica Strömbäck

David Strömbäck

Gerd Metsäranta

Kia Wikstedt

Maria Sten

Gunilla Teir

Stig Kronlöf

Rita Backman

Jeanette Ribacka-Berg

Kalle Sällström


Filmfestival
Program
Filmer
Info
Arrangörer
Media
Tidigare festivaler
filmfestival EXIsT 30.1-1.2 Kulturhuset DUX Kristinestad