filmfestival EXIsT 30.1-1.2 Kulturhuset DUX Kristinestad
Arrangörer


Filmfestivalen EXIsT 30.1-1.2.2015 i Kristinestad arrangeras av Församlingsförbundet rf. i samarbete med Kulturhuset Dux, Kristinestads svenska församling, Vänstugan Primula, Svenska studiecentralen och Luckan i Sydösterbotten.

Festivalarbetsgruppen består av: Jeanette Ribacka-Berg, Torolf Back och Kalle Sällström


 

Filmfestival
Program
Filmer
Människor
Info
Media
Tidigare festivaler
filmfestival EXIsT 30.1-1.2 Kulturhuset DUX Kristinestad