filmfestival EXIsT 30.1-1.2 Kulturhuset DUX Kristinestad
filmfestival EXIsT 30.1-1.2 Kulturhuset DUX Kristinestad


EXISTENTIELL FILMFESTIVAL I KRISTINESTAD

Den åttonde existentiella filmfestivalen EXIsT arrangeras i Kristinestad 30.1-1.2.2015 på Kulturhuset DUX. Festivalen bjuder på fyra intressanta filmer och fyra spännande filmsamtal. Festivalen arrangeras i Kristinestad för tredje gången, tidigare har festivalen arrangerats i Vasa och i Åbo.

Det speciella med filmfestivalen EXIsT är att det efter varje film blir filmsamtal, en möjlighet för inbjudna panelister och publik att reflektera över filmupplevelsen och fördjupa de frågeställningar och teman som filmen lyfter fram.

Filmfestival
Program
Filmer
Människor
Info
Arrangörer
Media
Tidigare festivaler
filmfestival EXIsT 30.1-1.2 Kulturhuset DUX Kristinestad